Connect with us

İstanbul Perspektifleri: Hülya Uçansu

Kültür & Sanat

İstanbul Perspektifleri: Hülya Uçansu

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM)’nin İstanbul kültür-sanat hayatının şekillenmesinde etkin rol oynamış aktörlerle izleyicileri buluşturan”İstanbul Perspektifleri” söyleşi serisinin dördüncüsüne Uluslararası İstanbul Film Festivali Eski Direktörü (1983-2006) Hülya Uçansu konuk oldu. Uçansu, Türk sinema dünyasının gelişimi ve son yıllarını değerlendirdi.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM)’nin, İstanbul kültür-sanat hayatının şekillenmesinde etkin rol oynamış aktörlerle izleyicileri buluşturan “İstanbul Perspektifleri” başlıklı söyleşi serisi devam ediyor. Söyleşi serisinin dördüncüsü, “Şehrin Şenlik Hali”temasıyla Uluslararası İstanbul Film Festivali Eski Direktörü (1983-2006) Hülya Uçansu’nun katılımıyla gerçekleşti.

2018-2019 döneminde her ay gerçekleşecek söyleşi serisinde, İstanbul’un kültürel dokusunun 1980’lerden bu yana nasıl şekillendiğini ve dönüştüğünü öznel hikayeler üzerinden anlamlandırabilmeyi mümkün kılacak bir tartışma platformu yaratmak amaçlanıyor. Söyleşilerde; kentin kültürel dokusunun dönüşümü, mimarlık, görsel sanatlar, sanat piyasası, festival kültürü, sahne sanatları boyutlarını içeren farklı perspektiflerden ele alınıyor.

Bir dönüşümün eşiğindeyiz

Asuman Suner’in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, Hülya Uçansu, sinema tarihinin 30’lu, 50’li, 70’li ve 80’li yıllarından örneklerden başlayarak değişim tarihinden bahsetti:

“Toplumsal baskının en yoğun hissedildiği 70’li yıllarda dahi Türkiye’de yaşayan insanlar dünyanın 40 ülkesinden gelen hayatları görmeye başladılar ve festivaller İstanbul için bir vaha oldu. Bir ülkeyi uluslararası standartlara taşıyan temel taşlarından birisinin sinema gibi sanat unsurlarına verilen önemdir.”

Değişimin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Uçansu, on yıl öncesine kıyasla daha iyimser düşündüğünü; gençler ile teknolojinin birlikteliğiyle doğru bilginin paylaşılmasının umut verdiğini ifade etti. Beyoğlu’nun 80’lerde terkedilmiş bir çehreye bürünmüşken sonrasında nasıl canlandıysa bugün de böyle farklı bir dönem yaşandığını belirtti.

Continue Reading

Bi Tutam Fikir, söyleyecek sözleri olup bunları paylaşmak için bir araya gelen bir ekibin ürünü. Bir Tutam Fikir olarak sadece sevdiğimiz şeyleri paylaşıyoruz. Umarız tüm fikirlerimiz ve yazılarımız sizin için okuması keyifli anlara dönüşür.

More in Kültür & Sanat

To Top