Connect with us

Başak Sayan’ın Yeni Kitabı Nigâhdar Çıktı!

Kültür & Sanat

Başak Sayan’ın Yeni Kitabı Nigâhdar Çıktı!

Başak Sayan, bin yılı aşkın bir zamandır kayıp olduğu sanılan Hallâc-ı Mansûr’un öğretisini anlattığı risalelerin izini süren Nigâhdar isimli kitabını İnkılâp Kitabevi’nden çıkararak, okuyucuların beğenisine sundu.

Romanlarının arka planlarında spiritüel ögeleri mutlaka kullanan Başak Sayan, okuyucularının hayata bambaşka bir noktadan bakmalarını sağlamanın en büyük motivasyonu olduğunu belirtiyor.

Hallâc-ı Mansûr

900’lü yılların Bağdat’ı, Hindistan’ı, İran’ı… Ene’l Hak yani “Her şey O’dur. O her şeydir,” diyen bir derviş… “Tek Hakikat O’dur” diyen, adaletsizliklere, eşitsizliklere tasavvufun ruhunda da pek olmayan bir biçimiyle karşı duran; toplumda huzursuzluğun kaynağı olarak adam kayırmayı, rüşveti, yolsuzluğu, gelir eşitsizliğini gören bir derviş: Hallâc-ı Mansûr.

Hallâc-ı Mansûr’un toplumsal meselelere duyarlı öğretisinin yer aldığı, merkezine halifeleri, iktidar sahiplerini, dervişleri hatta herhangi bir dini koymadığı öğretisini anlatan risaleler hem egemen küresel güçler hem de egemen dinler ya da onların temsilcileri açsından büyük bir tehlike olarak görülür.

“O ki hiçbir yarattığını ayırmıyor diğerinden, biz kim oluyoruz da ayırıyoruz böyle herkesi birbirinden!” diyen bu öğretinin bir nigâhdarı İstanbul’dadır. Bunu öğrenen New York merkezli küresel güç aktörleri bu risaleleri ele geçirmek üzere harekete geçer.

Hallâc-ı Mansûr’un uğruna canını verdiği gerçeklikler ile o gerçeklikleri tersyüz ederek topluma empoze eden din ve siyaset ilişkisinin bugün de devam ettiğini görecek, Allah’a inanmakla Allah’ı kendi düzenini korumak için kullanmanın nasıl hâlâ devam ettiğine şaşıracaksınız.

Sen ne doğdun ne de öleceksin. Bir hiç olduğunu anladığında en büyük hakikate ereceksin!

Continue Reading

Bi Tutam Fikir, söyleyecek sözleri olup bunları paylaşmak için bir araya gelen bir ekibin ürünü. Bir Tutam Fikir olarak sadece sevdiğimiz şeyleri paylaşıyoruz. Umarız tüm fikirlerimiz ve yazılarımız sizin için okuması keyifli anlara dönüşür.

More in Kültür & Sanat

To Top