Connect with us

Sanatla dolu bir bahar sizi bekliyor

Öne Çıkanlar

Sanatla dolu bir bahar sizi bekliyor

İstanbul Modern’in yetişkinlere yönelik atölye ve seminer programı Atölye Modern, 19 Mart 2019’da Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi seminerleri ile başlıyor. Programda yer alan Mario Levi ile Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, Yusuf Taktak ile Türkiye’de Çağdaş Sanat Okumaları, Çağdaş Sanatı Anlamak ve Haydar Ergülen ile Şiir Çalışmaları sanatseverleri bekliyor

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, farklı yazı türlerinin, yazar Mario Levi’nin denetiminde tüm katılımcılar tarafından paylaşıldığı bir seminer ve sohbet dizisi.

Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi, Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) işbirliğinde günümüz sanatını yorumlamada sanatın tarihsel gelişimini keşfe davet ediyor.

Türkiye’de Çağdaş Sanat Okumaları, Türkiye sanatını anlamak ve yorumlamak için katılımcılarına yeni bir bakış açısı sunuyor.

Şiir Çalışmaları, İnsana ve yaşama dair olan sözel imgenin, şair Haydar Ergülen’in yönetiminde nasıl şiire dönüştüğünü işliyor.

Çağdaş Sanatı Anlamak: Çağdaş sanat nedir, biçim ve anlatı çeşitliliği ile nasıl ayrışır gibi temel soruların yanıtlarını arıyor.

MODERN VE ÇAĞDAŞ SANAT TARİHİ SEMİNERLERİ

Etkinlik Süresi: 10 Hafta

Gündüz Programı:

19 Mart – 28 Mayıs 2019

Salı günleri, 10.30 – 12.30

(23 Nisan tarihinde seminer düzenlenmeyecektir.)

Akşam Programı:

20 Mart – 29 Mayıs 2019

Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30

(1 Mayıs tarihinde seminer düzenlenmeyecektir.)

Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi başlıklı program, 19. yüzyıldan günümüze Batı sanatının evrelerini, sanat üretimindeki estetik kaygıların değişimini, sanat, sanatçı ve sanat izleyicisi arasındaki ilişkilerin nasıl evrildiğini ayrıntılı olarak ele alıyor. Programın ilk yarısında modern sanat kronolojik olarak konu edilirken, ikinci yarısında ise çağdaş sanat tematik olarak işleniyor.

Bu seminer programı bir süreklilik ilişkisi içinde olan modern sanatı ve çağdaş sanatı karşılaştırmalı olarak inceliyor. Seminer, katılımcılarına, modern sanatın avangart akımlarını, bu akımlardan beslenerek şekillenen çağdaş sanatı ve çağdaş sanatın modern sanatla tepkisel ilişkisini değerlendirme olanağı sunarken, katılımcılar günümüz sanat ortamını kavramada temel adımlar atıyor.

Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi programının 1. ve 2. seminerlerini Doç. Dr. Esra Aliçavuşoğlu (Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü), 3. ve 4. seminerlerini Prof. Dr. Uşun Tükel (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü), 5. ve 6. seminerlerini Dr. Öğretim Üyesi Fırat Arapoğlu (Altınbaş Üniversitesi) 7., 8., 9. ve 10.Seminerlerini ise Dr. Öğretim Üyesi Osman Erden (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü) sunuyor.

Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi semineri İstanbul Modern Sinema’da gerçekleşiyor.

YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ: MARİO LEVİ İLE

Etkinlik Süresi: 8 Hafta

3 Nisan – 29 Mayıs 2019

Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30

(1 Mayıs tarihinde seminer düzenlenmeyecektir.)

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi farklı yazı türlerinin, yazar Mario Levi’nin denetiminde, tüm katılımcılar tarafından paylaşıldığı bir seminer ve sohbet dizisi. Atölye, katılımcıların sadece yazı alanındaki sınırlarını genişletmeyi değil, kendilerini daha iyi tanımalarını da hedefliyor.

Atölye öncelikle bir hikâyesi olduğuna inananlara, nasıl bir yolda yürüyebileceklerini gösteriyor. Katılımcılar, yaratım sürecine ilişkin sorularının yanıtlarını bu programda arayabiliyor. Yazan ama bazı engelleri aşamadığını hisseden, yaratma sürecinde neler yaşandığını merak eden, yıllardır yazmayı erteleyen veya yazamadığı bir romanı olduğunu düşünen herkes bu programa katılabiliyor.

Program, İstanbul Modern eğitim odasında gerçekleştiriliyor. Bu programa en fazla 16 katılımcı kabul ediliyor.

ŞİİR ÇALIŞMALARI: HAYDAR ERGÜLEN İLE

Etkinlik Süresi: 6 Hafta

11 Nisan- 23 Mayıs 2019

Perşembe günleri, 19.30 – 21.30

(18 Nisan tarihinde seminer düzenlenmeyecektir.)

Şiir Çalışmaları Atölyesi, insana ve yaşama dair olan sözel imgenin, şair Haydar Ergülen’in yönetiminde nasıl şiire dönüştüğünü işliyor. Program sadece şiiri teknik bir iş olarak değil, bazen yazarak, bazen okuyarak, bazen düşleyerek ama en çok da hissederek, insanın kendisiyle, başkalarıyla, dünyayla, hayatla, doğayla ilişkilerini kurma biçimi olarak ele alıyor.

Şiirin doğasını, biçimlerini keşfetmek, şiir yazmak, yazdıklarını yeniden değerlendirmek isteyen, şiiri yaşamın içinde gören ve kendini şiirin içinde hisseden herkes bu programa katılabiliyor.

Program, İstanbul Modern Eğitim Odası’nda gerçekleştiriliyor. Bu programa en fazla 20 katılımcı kabul ediliyor.

TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ SANAT OKUMALARI: YUSUF TAKTAK İLE

Etkinlik Süresi: 4 Hafta

26 Mart – 16 Nisan 2019

Salı günleri, 19.30-21.30

Sanatçı, akademisyen Yusuf Taktak’ın yönetiminde gerçekleştirilen Türkiye’de Çağdaş Sanat Okumaları semineri, sanatçının yıllardır biriktirdiği bilgi ve deneyimleri üzerinden Türkiye sanatını anlamak ve yorumlamak için katılımcılarına yeni bir bakış açısı sunuyor. Tarihe sadece akademik bir açıdan değil, sanatçıda biriken anılar ve deneyimlerle de yaklaşıyor.

Program 1950’li yıllardan günümüze Türkiye’deki çağdaş sanat ortamına yön veren sosyo-politik kırılımları, sanatçıların oluşturduğu grupları ve düşüncelerini, tarihte iz bırakan sergileri ve yarattığı etkileri, müze girişimlerini ve tüm bu konuların etrafında dönen ilişkiler bütününü, zamanlar arası bağlar kurarak, kronolojik olmayan, tematik bir yaklaşımla ele alıyor.

  1. Seminer: 26 Mart 2019, 19.30 – 21.30

Sosyo-politik kırılmalar ve doğurduğu sanatsal görünümler

  1. Seminer: 2 Nisan 2019, 19.30 – 21.30

Gruplar, topluluklar, tematik sergiler

  1. Seminer: 9 Nisan 2019, 19.30 – 21.30

Kitlesel iletişim araçları ve sanatın değişen biçimi

  1. Seminer:16 Nisan 2019, 19.30 – 21.30

Müze girişimleri,eğitim kurumları değişen yaklaşımlar ve çağdaş sanat ortamı

Türkiye’de Çağdaş Sanat Okumaları semineri İstanbul Modern Sinema’da gerçekleşiyor.

ÇAĞDAŞ SANATI ANLAMAK

Etkinlik Süresi; 1 Gün, 4 Ders (Bir gün boyunca dört ders işlenir.)

30 Mart, 13 Nisan, 11 Mayıs 2019

Cumartesi, 10:15 – 17:45

Program Akışı:

10:15 -11.45 Kavram Olarak Çağdaş Sanat; Nusret Polat ile

11:45 -12:00 Ara

12:00 -13.30 Çağdaş Sanatta Biçim ve Anlam; Fırat Arapoğlu ile

13:30 – 14:30 Öğle arası

14:30 -16:00 Çağdaş Sanatta Kimlik Temsilleri; Nusret Polat ile

16:00 – 16:15 Ara

16:15 – 17:45 Çağdaş Sanatın Dünyası: Koleksiyonculuk, Galeriler, Sanat Fuarları, Müzayedeler ve Bienaller; Osman Erden ile

İstanbul Modern, izleyicilerine çağdaş sanatı anlamaya ve anlamlandırmaya yönelik dört farklı dersi içeren bir günlük yeni bir seminer programı sunuyor. Program, çağdaş sanatın kavramsal çerçevesine, malzeme kullanımına, biçim çeşitliliğine, aktörlerine ve çağdaş sanat ortamlarına değiniyor. Her bir ders, alanında uzman sanat tarihçileri, küratörler ve sosyologların yönetiminde düzenleniyor. Tematik başlıklarla oluşturulan programda katılımcılar, “Çağdaş sanat nedir, biçim ve anlatı çeşitliliği ile önceki dönemlerden nasıl ayrışır?,” “Teknolojik gelişimlerin, politik ve sosyal değişimin sanata etkileri nasıl olmuştur?” sorularının yanıtlarını ararken, günümüz sanat ortamını etkileyen önemli bienaller, sanat fuarları, müzeler, müzayedeler gibi kurumlar, küratörler üzerinden de kişisel yaklaşımlar ve oluşumlar hakkında bilgiler ediniyorlar.

Bir gün boyunca 10:15 – 17:45 saatleri arasında cumartesi günleri gerçekleştirilen Çağdaş Sanatı Anlamak semineri, Atölye Modern İlkbahar dönemi boyunca belirli tarihlerde tekrar ediyor. Katılımcılar, bu tarih seçeneklerinden kendilerine uygun olan birini seçip seminere kayıt yaptırabiliyor. Çağdaş Sanatı Anlamak semineri İstanbul Modern eğitim odasında gerçekleşiyor.

Ders Programı

  1. Ders: Kavram Olarak Çağdaş Sanat / Dr. Öğr. Üyesi Nusret Polat

Bu ders çağdaş sanatı anlamaya yönelik giriş niteliğini taşır. Ders kapsamında çağdaş sanatın ne olduğu, ne tür kavramlardan beslendiği, hangi medyumları kullandığı ve hangi sanatçıların çalışmaları üzerinde şekillendiğine odaklanılır. Çağdaş sanata katkı yapan önemli sanatçılarını çağdaş sanatın oluşumu açısından belirleyici olmuş bazı çalışmaları görsel sunumla değerlendirilir ve yorumlanır.

  1. Ders: Çağdaş Sanatta Biçim ve Anlam / Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu

Çağdaş sanatı anlamak, üretimleri anlamaktan ziyade, bu üretimlerin nasıl üretildiğini ve nasıl çeşitlendiğini anlamaktır. Bu ders, değerli nesneler ve bunların üretilmesindeki yeteneğe değil, biçim ve anlam çeşitliliğinin ardındaki düşünce ve bağlamları vurgular. Her ne kadar keskin tarihlendirmeler mümkün olmasa da, modernden çağdaşa doğru geçişin önemli dönüm noktası olan 1960’lardan başlayarak çağdaş sanatın form ve anlam özelliklerini ele alıp, günümüzün sanat üretimlerine dair kapsamlı bir arka plan çizmeye odaklanır.

  1. Ders: Çağdaş Sanatta Kimlik Temsilleri / Dr. Öğr. Üyesi Nusret Polat

Bu derste; Judy Chicago, Nil Yalter, Vanessa Beecroft, Nan Goldin, Isa Genzken, Zhang Huan, Felix Gonzalez-Torres, Kutluğ Ataman gibi sanatçılardan seçilen bazı önemli yapıtlar eşliğinde çağdaş sanatta toplumsal cinsiyet kimliklerinin nasıl sorunsallaştırıldığı ve görsel kültüre bunun ne ölçüde ve nasıl yansıdığı ele alınır.

  1. Ders: Çağdaş Sanatın Dünyası / Dr. Öğretim Üyesi Osman Erden

Bu ders, çağdaş sanat ortamını, bu ortamı etkileyen aktörleri ve kurumları ele alır. Küratörlük, bienaller, sanat fuarları, müzayedeler gibi günümüzde sanat alanını şekillendiren unsurlar seminerin temel konu başlıkları arasında yer alır. Görsel sunumlar üzerinden çağdaş sanat alanında öne çıkan belirleyici yaklaşımlara değinerek, dünyada ve Türkiye’de günümüz sanat ortamının değerlendirmesini içerir.

Continue Reading

Bi Tutam Fikir, söyleyecek sözleri olup bunları paylaşmak için bir araya gelen bir ekibin ürünü. Bir Tutam Fikir olarak sadece sevdiğimiz şeyleri paylaşıyoruz. Umarız tüm fikirlerimiz ve yazılarımız sizin için okuması keyifli anlara dönüşür.

More in Öne Çıkanlar

To Top